Tá plean scoile i S.N. Baile Clár na Gaillimhe ina bhfuil go leor polasaithe cuimsitheach ar ghnéithe eagrúcháin agus curaclam na scoile.

Our school has a school plan with a number of comprehensive policies on organisational and curricular aspects of school life.

Bíonn páisti, tuismitheoirí/caomhnóirí, múinteoirí agus an Bord Bainistíochta páirteach sa phróiseas. Cuirtear dréacht le chéile agus ansin déantar athbhreithniú ar le ionchur gach baill de phobal na scoile. Daingníonn an Bord Bainistíochta na polasaithe agus ansin cuirtear i bhfeidhm iad. Déantar athbhreithniú rialta ar na polasaithe go léir.

Policies are formulated in a collaborative process involving pupils, parents/guardians, teachers and the Board of Management. All policies are drafted and reviewed with input from all members of the school community. These policies are then ratified by the Board of Management and then implemented. Policies are reviewed on a regular basis.

Is féidir le tuismitheoir/caomhnóir coinne a dhéanamh chun polasaithe éagsúla a léamh sa scoil.

All policies can be viewed in the school by prior arrangement.

The following key policies can be viewed/downloaded here: